Incident Response Training (IRT)
Omdat veiligheid in een goede cursus zit

OPLEIDINGEN BIJ IRT

Bedrijfshulpverlening (BHV)
De BHV opleiding bestaat uit een deel Eerste Levensreddende Handelingen en een deel Brand Ontruiming Communicatie.
Voor het EHBO gedeelte is er een lotus(acteur) aanwezig om u te helpen bij het herkennen van ziekte symptomen en het leren van verschillende soorten wonden te verbinden. De lotus heeft een opleiding gevolgd om uw ervaring zo realistisch mogelijk te maken.
U leert de levensreddende handelingen waaronder de Rautek en de Heimlich-greep op verschillende leeftijden, hoe u een onbewust persoon stabiel legt en de reanimatie met en zonder een AED met digitale feedback.

Het BHV gedeelte leert u hoe te communiceren tijdens een incident, kleine branden te blussen met zowel een CO2-blusser als sproeischuimblusser, een deur waarachter brand bevind op de juiste manier te openen, het gebruik van een branddeken en hoe en wanneer te ontruimen.

Een groot deel Ontruimings kennis word behandeld, besproken. U leert een situatie op de juiste manier in te schatten en wat uw vervolgstappen hier op zouden kunnen zijn.
Aan het eind van zowel EHBO als BHV legt u een examen af van het NIBHV. De uitkomst hiervan bepaalt samen met de competentie check van de instructeur of u slaagt of niet. 

Eerste Hulp Bij Ongelukken Opleiding (EHBO)
Een ieder gebruikt EHBO in het dagelijkse leven bewust of onbewust en tijdens de opleiding word hier uitgebreid op ingegaan.
De EHBO opleiding bestaat uit een volledige uitleg van het meest recente EHBO Oranje Kruis boek, verbandleer, stabiele zijligging, Rautek, Heimlich, symptomen herkennen, Reanimatie met een oefen AED en digitale feedback.
Door middel van een lotus leert u alle levensreddende handelingen op de juiste manier uit te voeren.
U sluit af met een examen van het Oranje Kruis die word afgenomen door een arts en een examinator anders dan uw instructeur.Eerste Hulp Aan Kinderen Opleiding (EHAK)
EHAK is een EHBO opleiding geheel gericht op kinderen. In de EHAK opleiding leert u voornamelijk Eerste Hulp op kind niveau toe te passen. Reanimeren, de Heimlich, stabiele zijligging en het herkennen van kinderziektes zijn allemaal anders afhankelijk van de leeftijd. 

Klein kind zeer komt vaak voor bij kinderen en u leert bij de EHAK wanneer u het beste het zelf kan behandelen, de huisarts van het kind inschakelt of de hulpdiensten op de hoogte brengt.
U legt een examen af van het Oranje Kruis bij de instructeur en krijgt hier een certificaat van het Oranje Kruis voor.

Reanimatie/AED
U leert in een 4-stappen plan de levensreddende handelingen die uitgevoerd worden voor een reanimatie start.
- Demo van de instructeur
- Demo van de instructeur met uitleg
- Demo van de instructeur op aanwijzingen van de cursisten
- Oefenen

Tijdens het oefenen word de reanimatie pop aangesloten op het digitale systeem waar een gedetailleerde grafiek de cursist feedback geeft.
U leert op de juiste manier te beademen, met verschillende accessoires te werken en waar op te letten voor en tijdens het reanimeren.
De oefen AED’s geven u de mogelijkheid om te oefenen met het plakken van elektrodes en de instructies van de AED op te volgen.
De instructeur beoordeelt of u competent genoeg bent voor het behalen van het bijbehorende certificaat van de Hartstichting.

Sport EHBO

EHBO is zodanig uitgebreid dat er ook een onderverdeling is. Een van die onderdelen is Sport EHBO.
Sport EHBO is gericht op sportletsels en hier is een apart lesboek voor beschikbaar van het Oranje Kruis.
Met de hulp van een lotus leert u de meest voorkomende sportblessures in uw omgeving te behandelen en/of het slachtoffer door te sturen naar een arts.
Deze training leert u onder andere wat te doen bij vermoeide of verrekte spieren en ongelukkig vallen. Steunverbanden aanleggen en op de juiste manier te koelen en/of rusten tot de juiste hulp aanwezig is.
U sluit af met een examen van het Oranje Kruis die word afgenomen door een instructeur met de juiste certificatie.
Voor het volgen van de Sport EHBO krijgt u een certificaat, mocht u al in het bezit zijn van een EHBO-Diploma krijgt u op uw EHBO-Diploma een Sport EHBO aantekening.


Jeugd EHBO
De Jeugd EHBO is gericht op jonge cursisten. Vanaf 8 jaar mag een jeugdige al Diploma Jeugd Eerste Hulp halen en is met het Diploma tegelijkertijd verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen. 
De jeugdigen mogen in tweetal het examen afleggen dat zo een 20 minuten duurt.
Kinderen onder de 18 moeten schriftelijke toestemming hebben om de lessen te volgen en het examen te mogen afleggen.